شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه - 1373

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه که درسال 1373 در بیت فقیه اهل بیت حضرت استاد حاج سید مرتضی خاتمی خوانساری برگزار گردید.