شهادت درویش کابلی - 1396

تعزیه امام حسین (ع) قسمت شهادت درویش کابلی شبیه درویش : حاج محمد رضایی شبیه امام (ع) : حاج حسن نرگسخانی تکیه چهارده معصوم علیه السلام (پیر تکیه) امیرکلا بابل هیئت غریب مدینه امیرکلا - آبانماه 1396 تصویربرداری و تدوین : بنیادفرهنگی صبح ظهور

آب آوری علی اکبر (ع) - 1396

تعزیه حضرت عباس (ع) قسمت آب آوری علی اکبر (ع) ذاکرین: رسول تقی زاده - حاج محمد رضایی - حاج حسن نرگسخانی - حسین ملاحسینی - حسن دهقان تکیه چهارده معصوم علیه السلام (پیر تکیه) امیرکلا بابل هیئت غریب مدینه امیرکلا - آبانماه 1396 تصویربرداری و تدوین : بنیادفرهنگی صبح ظهور

هشتادو شش - شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه - 1396

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که در دهه آخر صفر سال 1439 مصادف با شهریور ماه 1396/08/24 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

هشتادو چهار - شهادت امام رضا علیه السلام - 1396

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام رضا علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1439 مصادف با شهریور ماه 1396/08/23 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

هفتادو چهار - جابر در کربلا - 1396

مراسم سنتی شبیه خوانی جابر در کربلا که در دهه آخر صفر سال 1439 مصادف با شهریور ماه 1396/08/18 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.