شهادت امام حسین علیه السلام (صوتی) - 1402

مراسم شهادت امام حسین علیه السلام که در سال 1402 در روستای دماب اجرا شده است را به صورت صوتی گوش دهید.  

شهادت حضرت عباس علیه السلام (صوتی) - 1402

مراسم شهادت حضرت عباس علیه السلام که در سال 1402 در روستای دماب اجرا شده است را به صورت صوتی گوش دهید.

شهادت دو طفلان حضرت مسلم علیه السلام - 1402

مراسم شهادت دو طفلان حضرت مسلم علیه السلام که در سال 1402 در روستای دماب اجرا شده است.

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه - 1402

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه