شهادت حضرت عباس (ع)-حسینیه معلّی - 1402

ویژه برنامه محرم 1402 - تعزیه شهادت حضرت عباس (ع) شب نهم ویژه برنامه ی حسینیه معلی برای محرم این برنامه  با محوریت بازنمایی آیین های مذهبی ایران و جهان.       

شهادت طفلان حضرت مسلم علیه السلام (صوتی) - 1402

مراسم شهادت طفلان حضرت مسلم علیه السلام که در سال 1402 در روستای دماب اجرا شده است را به صورت صوتی گوش دهید.

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام (صوتی) - 1402

مراسم شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام که در سال 1402 در روستای دماب اجرا شده است را به صورت صوتی گوش دهید.