شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - 1388

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه - 1388

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه که در دهه آخر صفر سال 1431 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.