شهادت حضرت علی علیه السلام  -صوتی - 1388

شهادت حضرت علی علیه السلام  -صوتی

عمروبن عبدود - 1402

تعزیه عمروبن عبدود(جنگ خندق) - حسینیه قودجان -1402

حبیب بن مظاهر - 1402

تعزیه صوتی حبیب بن مظاهر - حسینیه قودجان- 1402

حضرت علی اکبر - 1402

فایل صوتی تعزیه حضرت علی اکبر علیه السلام - حسینه قودجان 1402