شهادت حضرت عباس (ع) بهرام آباد - 1398

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در ماه مبارک رمضان سال 1398 شمسی در تکیه بیت العباس (ع) بهرام آباد اصفهان برگزار گردیده است. ذاکرین:حاج حسن نرگسخانی - استاد رضا حیدری - استاد اسماعیل محمدی - رسول خدابخش - حسن برکتی پور - حسن دهقان - حسین ملاحسینی - حمید شکروی موزیک: عباس صالحی - حجت جوکار تصویربردار: سیمافیلم (آقابزرگی)   

گپ خودمانی با ذاکرالحسین محمدحسین بیگدلی از زنجان - 1398

گپ خودمانی با ذاکرالحسین محمدحسین بیگدلی از زنجان 

پشت صحنه به نیزه کشیدن شبیه حضرت قاسم - 1398

پشت صحنه به نیزه کشیدن شبیه حضرت قاسم