شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - قاسمی - 1364

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - قاسمی

شهادت حضرت عباس (ع) جوی آباد - 1393

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در تاریخ 1393/03/14 در محله بختیاری ها در جوی آباد اصفهان برگزار گردیده است. ذاکرین: حاج حسن نرگسخانی - رسول خدابخش - حسن برکتی پور - حاج محمد رضایی - سید حسن گلختمی - علی عکاف - حسین ملاحسینی - رسول تقی زاده - ابوالفضل منبتکار - علی معینی و... موزیک: عباس صالحی - مجید معنوی زاده تصویربردار: استودیو غلامی

شهادت حضرت عباس (ع) جوی آباد - 1395

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در سال 1395 در حسینیه بیت الزهرا(س) جوی آباد اصفهان برگزار گردیده است. ذاکرین: امیرصفری/ حاج محمد رضایی/حسن برکتی پور/سیدحسن گل خطمی/حاج محسن گیوه کش/استاد اسماعیل‌محمدی/ حاج حسن برکتی/ رسول تقی زاده موزیک: مجیدمعنوی زاده

شهادت حضرت زهرا (س) جوی آباد - 1397

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت زهرا (س) که در ماه صفر سال 1397 خورشیدی در حسینیه بیت الزهرا(س) جوی آباد اصفهان برگزار گردیده است. ذاکرین : سیدحسن گلختمی : حضرت زهرا(س) / حاج محمدرضایی: امام علی(ع) / حاج‌مظفرقربان نژاد:کور/ حسن برکتی پور: فضه امیرصفری : جبرئیل / مسیح تیموری: حضرت زینب / حسین محمدی و رضاجعفری : حسنین / اسماعیل‌محمدی: عزرائیل / حاج حسن برکتی : مردم مدینه / رسول خدابخش: شمعون یهودی / حسین ملاحسینی :مردم مدینه / جوادبدیعی :مردم مدینه نوازندگان : نورالله سروانی - مجیدمعنوی زاده - سیدماشالله احمدی - علی اصغرسروانی - علی تقی یار و علیرضارضایی

شهادت حضرت عباس (ع) جوی آباد - 1397

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در ماه صفر سال 1397 خورشیدی در حسینیه بیت الزهرا(س) جوی آباد اصفهان برگزار گردیده است.  ذاکرین: امیرصفری : شبیه حضرت عباس/حاج حسن‌نرگس خانی :شبیه امام‌حسین/حسن برکتی پور: شبیه حضرت علی اکبر/سیدحسن گل خطمی :شبیه حضرت زینب /سید مهدی میرحسینی : شبیه شهربانو/ اسماعیل‌محمدی: شبیه شمر/ حاج حسن برکتی:  حکم/ حسین ملاحسینی : ابن سعد مبارز/ رسول خدابخش : ابن سعد تخت/ جوادبدیعی : حرمله موزیک: نورالله سروانی - مجیدمعنوی زاده - سیدماشالله احمدی - علی اصغرسروانی - علی تقی یار و علیرضارضایی