شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - قاسمی - 1364

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - قاسمی

شهادت حضرت عباس (ع) جوی آباد - 1393

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در تاریخ 1393/03/14 در محله بختیاری ها در جوی آباد اصفهان برگزار گردیده است. ذاکرین: حاج حسن نرگسخانی - رسول خدابخش - حسن برکتی پور - حاج محمد رضایی - سید حسن گلختمی - علی عکاف - حسین ملاحسینی - رسول تقی زاده - ابوالفضل منبتکار - علی معینی و... موزیک: عباس صالحی - مجید معنوی زاده تصویربردار: استودیو غلامی

شهادت امام حسین (ع) جوی آباد - 1397

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت امام حسین علیه السلام که در ماه صفر سال 1397 خورشیدی در حسینیه بیت الزهرا(س) جوی آباد اصفهان برگزار گردیده است.  ذاکرین: شکرالله جعفری: شبیه امام حسین(ع) / سیدحسن گل خطمی :شبیه حضرت زینب(س) / حاج محمدرضایی: شبیه درویش / حاج‌مظفرقربان نژاد : شبیه عرب / حسن برکتی پور: فضه- قیس و زعفرجنی / امیرصفری: جبرئیل / سید مهدی میرحسینی : وزیر قیس /  اسماعیل‌محمدی: ابن سعد قتلگاه/ حاج حسن برکتی:  شمر / حسین ملاحسینی : ابن سعد / رسول خدابخش : مبارز / جوادبدیعی : حرمله نوازندگان: نورالله سروانی - مجیدمعنوی زاده - سیدماشالله احمدی - علی اصغرسروانی - علی تقی یار و علیرضارضایی

شهادت جناب حر جوی آباد - 1397

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر که در ماه صفر سال 1397 خورشیدی در حسینیه بیت الزهرا(س) جوی آباد اصفهان برگزار گردیده است. ذاکرین: حاج حسن‌نرگس خانی : حر/ حاج محمدرضایی : امام حسین(ع) / امیرصفری : حضرت عباس(ع) / سیدحسن گل خطمی : ساربان / حسن برکتی پور : علی اکبر(ع) / شکرالله جعفری: خطیب / رسول خدابخش : شمر / حسین ملاحسینی: ابن زیاد / جوادبدیعی : ابن سعد نوازندگان: نورالله سروانی - مجیدمعنوی زاده - سیدماشالله احمدی - علی اصغرسروانی - علیرضا رضایی

شهادت حضرت عباس (ع) جوی آباد - 1397

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در ماه صفر سال 1397 خورشیدی در حسینیه بیت الزهرا(س) جوی آباد اصفهان برگزار گردیده است.  ذاکرین: امیرصفری : شبیه حضرت عباس/حاج حسن‌نرگس خانی :شبیه امام‌حسین/حسن برکتی پور: شبیه حضرت علی اکبر/سیدحسن گل خطمی :شبیه حضرت زینب /سید مهدی میرحسینی : شبیه شهربانو/ اسماعیل‌محمدی: شبیه شمر/ حاج حسن برکتی:  حکم/ حسین ملاحسینی : ابن سعد مبارز/ رسول خدابخش : ابن سعد تخت/ جوادبدیعی : حرمله موزیک: نورالله سروانی - مجیدمعنوی زاده - سیدماشالله احمدی - علی اصغرسروانی - علی تقی یار و علیرضارضایی