شهادت جناب حر دولت آباد - 1394

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر که در مردادماه سال 1394 شمسی در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) دولت آباد برخوار اصفهان برگزار گردیده است. ذاکرین: شکرالله جعفری - حاج حسن نرگسخانی - میرزا حسین طاهری خورزوقی - استاد اسماعیل محمدی - رسول تقی زاده - محمد علی داوری - حسن دهقان موزیک: ماشالله احمدی - مرحوم رسول امامی تصویربردار: سیمافیلم (آقابزرگی)   

شهادت حضرت عباس علیه السلام - 1394

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در محرم الحرام سال 1437 مصادف با آبان ماه 1394 در حسینیه سیدالشهدا شهر کرکوند در استان اصفهان برگزار گردیده است.  ذاکرین: حاج حسن نرگسخانی - حاج حسن برکتی - رسول تقی زاده - حسین زینلی - جمشید کریمی - استاد محمد بخشی نیا - حسین ملاحسینی و... موزیک: مجید معنوی زاده - حسن فیاض - عباس رفیعی تصویربردار: ستاره شهر   

شصت و دو - شهادت امام رضا علیه السلام - 1394

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت امام رضا علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1437 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

شصت و یک - شهادت دو طفلان حضرت مسلم - 1394

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت دو طفلان حضرت مسلم علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1437 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

پنجاه و هفت - شهادت حضرت شاه چراغ - 1394

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت شاه چراغ علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1437 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.