شهادت دو طفلان حضرت مسلم - حسن بیگی - 1393

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - حسن بیگی

شهادت حضرت عباس (ع) جوی آباد - 1393

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در تاریخ 1393/03/14 در محله بختیاری ها در جوی آباد اصفهان برگزار گردیده است. ذاکرین: حاج حسن نرگسخانی - رسول خدابخش - حسن برکتی پور - حاج محمد رضایی - سید حسن گلختمی - علی عکاف - حسین ملاحسینی - رسول تقی زاده - ابوالفضل منبتکار - علی معینی و... موزیک: عباس صالحی - مجید معنوی زاده تصویربردار: استودیو غلامی

پنجاه و یک - شهادت حضرت عباس علیه السلام - 1393

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت عباس علیه السلام که در دهه آخر صفر سال 1436 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.

چهل و پنج - وفات سلمان فارسی - 1393

مراسم سنتی شبیه خوانی وفات سلمان فارسی که در دهه آخر صفر سال 1436 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.