شهادت جناب حر بهرام آباد - 1396

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت جناب حر که در ماه مبارک رمضان سال 1396 شمسی در تکیه بیت العباس (ع) بهرام آباد اصفهان برگزار گردیده است. ذاکرین: سید محسن هاشمی - حاج حسن نرگسخانی - مرحوم میرزا حسین طاهری خورزوقی - مهدی شریف زاده - رسول خدابخش - حسن دهقان موزیک: عباس صالحی - مجید معنوی زاده - عباس لنکرانی تصویربردار: سیمافیلم (آقابزرگی) 

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - ملا حسینی - 1393

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - ملا حسینی

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - خدا بخشی - 1392

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - خدا بخشی

شهادت حضرت قاسم علیه السلام (صوتی) - 1402

مراسم شهادت حضرت قاسم علیه السلام که در سال 1402 در روستای دماب اجرا شده است را به صورت صوتی گوش دهید.