شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام - 1402

مراسم شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام که در سال 1402 در روستای گلدره اجرا شده است.

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - ملا حسینی - 1393

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - ملا حسینی

شهادت حضرت عباس علیه السلام (صوتی) - 1402

مراسم شهادت حضرت عباس علیه السلام که در سال 1402 در روستای دماب اجرا شده است را به صورت صوتی گوش دهید.