شهادت امام موسی کاظم علیه السلام - 1391

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

شهادت حضرت طفلان مسلم علیه السلام - 1391

شهادت حضرت طفلان مسلم علیه السلام

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - حجازی - 1391

شهادت دو طفلان حضرت مسلم - حجازی

شهادت حضرت قاسم علیه السلام - 1391

شهادت حضرت قاسم علیه السلام    

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه - 1391

مراسم سنتی شبیه خوانی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه که در دهه آخر صفر سال 1434 در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام قودجان برگزار گردیده است.