معرفی بخش های مختلف حسینیه 

 

در طول مدت تعزیه از اربعین تا بیست هشتم صفر خادمین حسینیه در بخش های مختلف به خیل عزاداران خدمت رسانی می نمایند.

فهرست