اخبار

جلسه ی عقد قرارداد تعزیه های سال 1401

جلسه ی قرارداد با شبیه خوانان حسینیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام قودجان جهت تعزیه های سال هزار و چهارصد و یک رو سه شنبه مورخ شانزدهم آذز ماه هزارو چهارصد در دفتر مجمع تعزیه آل طاها با حضور مسِئولین حسینیه و شبیه خوانان منتخب برگزار می گردد.
موارد مطروحه در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
  1. توضیحات موارد لازم  توسط مسئولین حسینیه به شبیه خوانان .
  2. دریافت تقطه نظرات شبیه خوانان .
  3. اعلام ریز نقش های سال هزار و چهارصد و یک به شبیه خوانان .
  4. عقد قرارداد با شبیه خوانان منتخب.
شرح جلسه بهمراه تصاویر و فیلم مربوطه پس از جلسه در اختیار شما علاقمندان قرار خواهد گرفت.
فهرست