Show/Hide Toggle
سامانه اطلاع رسانی تعزیه قودجان - خوانسار
خوش آمدید

 

مجموعه تصویری تعزیه های سال 93 برای دانلود، در سایت قرار داده شد.

 

 

مجموعه صوتی تعزیه های سال 93 برای دانلود، در سایت قرار داده شد.

 

 

 

شبیه خوانی هنریست سنتی که قدمت آن در ایران به بیش از هزار سال میرسد

و 400 سال پیش تا امروز از آن در عزاداری های ائمه معصومین استفاده میشود

 


 


 

لطفا با نظرات خودتان ، ما را در بهتر نمودن امکانات سایت یاری کنید