Show/Hide Toggle
سامانه اطلاع رسانی تعزیه قودجان - خوانسار
خوش آمدید

 

شبیه خوانی هنریست سنتی که قدمت آن در ایران به بیش از هزار سال میرسد

و 400 سال پیش تا امروز از آن در عزاداری های ائمه معصومین استفاده میشود

 


 


 

لطفا با نظرات خودتان ، ما را در بهتر نمودن امکانات سایت یاری کنید